Wat wi söken

Lüü, paßt ebn up!

Uns Heimatverein Baltrum het’n groot Anliergen. Wi willn uns Kinner, Gäste un all de sük dorför interesseern gern wiesen, wo dat fröher in Ostfreesland un besünners up de Insels west is. Upstünds söken wi Kleer ut oll Tieden.

Wat hebn uns Ollen un Grootollen bi hör Arbeit in Hus, in Tuun, up Ship, an’t Diek, up Schleng un an’t Strand för Kleer anhatt?

Wi denken an Joppen, Büxen, Hemden, Klumpen, oll lerden Stefels un wat dat anners noch so gift.

Kunn wesen, dat hier un door ook noch oll Biller, Postkorten, Prospekten, Andenken, oll Boadkleer, Spöelkroam un oll Kuffers herumliergen, wor dat denn all inpackt worden kann.

Wi sünd blied, wenn ji uns’n Noaricht tokommen laten kunnen. Uns Adresse steiht hier upschreven.